Aktuálne dianie v našej obci

Zoznam aktuálne voľných pracovných miest.

Zverejnené: 16.nov, 2018Počet zobrazení: 2269

zoznam aktuálne voľných pracovných miest zobraziť

Registrácia chovov ošípaných - usmernenie

Zverejnené: 16.nov, 2018Počet zobrazení: 10

RVPS informuje o povinnostiach chovateľov ošípaných o registrácii chovu, nahlasovaní chovov a zabíjaní zvierat z domáceho chovu. zobraziť

Pozvánka na 36. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zverejnené: 6.nov, 2018Počet zobrazení: 39

V súlade s paragrafom 13.ods. 4. písmena a/ Zákona číslo 369/2004 Z b .o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6... zobraziť

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Zverejnené: 11.nov, 2018Počet zobrazení: 50

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018. Počet odovzdaných hlasov 186. Za starostu obce bol zvolený Vladimír Multáň počet... zobraziť

Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Zverejnené: 12.júl, 2018Počet zobrazení: 865

10.novembra 2018 sa konajú voľby do orgánov samospráv. Prinášame vám informácie aby ste sa mohli lepšie orientovať v čase pred voľbami. zobraziť

Stránky