Kalendár udalosti

26.3
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
28.3
TKO
TKO
3.4
PLAST
Plast
6.4
Obec Uhorská Ves
Noc s Andersenom - zasadačka OÚ
9.4
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
9.4
Obec Uhorská Ves
zasadnutie OZ zasadačka OU
17:00 hod.
11.4
TKO
TKO
17.4
PLAST
Plast
23.4
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
25.4
TKO
TKO
7.5
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
21.5
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.
4.6
Obec Uhorská Ves
Stretnutie dôchodcov v knižnici
14:00 hod.