Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub