Oznámenie zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri "Ďumbier".

Oznámenie zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri "Ďumbier". (viac v prílohe)

Príloha dokumenty: