Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Uhorská Ves zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 28. januára (pondelok) o 17.00 hod. 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi,ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Príloha dokumenty: