verejná vyhláška

Oznámenie o strategickom dokumente " Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja" zaslanie oznámenia