verejná vyhláška - stavebné povolenie. "Stavebné úpravy miestnej komunikácie - Stará ulica"

verejná vyhláška - stavebné povolenie. "Stavebné úpravy miestnej komunikácie - Stará ulica"

Príloha dokumenty: