verejná vyhláška - stavebné úpravy miestnej komunikácie - Stará ulica

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Príloha dokumenty: