Výročná schôdza FO.

Výbor FO TJ Ďumbier Uhorská Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 10.2.2018 (sobota) o 17:00 hod v zasadačke obecného úradu.