Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavba : Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves