Finančná zbierka

JDS, SČK a ÚŽ Slovenska v spolupráci s Obcou Uhorská Ves organizujú finančnú zbierku pre našu spoluobčianku, ktorej požiar zničil časť rodinného domu.
Kto má záujem prispieť a pomôcť našej spoluobčianke v neľahkej situácii, môže tak urobiť na OcÚ, kde na prízemí bude umiestnená pokladnička do ktorej môžete vložiť finančnú hotovosť počas úradných hodín OcÚ v termíne do piatku 12.10.2018.
Veríme, že spoločne ukážeme spolupatričnosť a pomôžeme zmierniť ťažkú situáciu v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás.

Ďakujeme.