Návrh rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2019 - 2021

Návrh rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2019 a orientačný rozpočet na roky 2020 a 2021.