Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V súlade s paragrafom 13.ods. 4. písmena a/ Zákona číslo 369/2004 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi starosta obce zvoláva 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční v pondelok 7. septembra 2020 o 17:00 hod. v sále KD.

Príloha dokumenty: