Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2020/2021

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR 2020/2021 (GVD).
http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/...