Rozlúčka s letom - akcia zrušená

Obec Uhorská Ves
ROZLÚČKA S LETOM

vás pozýva na brigádu 19.9.2020 o 10:00 hod (sobota)
- natieranie železných konštrukcií na futbalovom ihrisku
- natieranie drevených častí altánku na prameni
- 14:00 volejbalový zápas volejbalového výkvetu Uhorskej Vsi (mixované družstvá prihlásiť sa do 18.9.2020)
- 16:00 hudobná skupina Pramene

Akcia sa uskutoční za dodržania epidemiologických opatrení.

Príloha dokumenty: