Splnomecnec vlády SR pre šport - návšteva

Mgr. Dušan Galis poslanec NR SR a splnomocnenec vlády SR pre šport navštívil našu obec. So starostom obce prediskutovali priebeh a podmienky obstarávania multifunkčného ihriska, na ktoré sme dostali dotáciu.