Štedré a pokojné vianočné sviatky! Šťastný nový rok!

Nech krásna hudba Tichej noci Vám počas Vianoc znie, nech nový rok Vám šťastie, zdravie, pokoj, radosť a lásku prinesie,
Vám praje Vladimír Multáň, starosta
poslanci OZ a pracovníci OÚ