Triedený zber komunálneho odpadu

V roku 2019 sa nám podarilo vytriediť 32 411 kg komunálneho odpadu. Oproti roku 2018 sme sa zlepšili takmer o 1 300 kg.
Podarí sa nám v roku 2020 prekonať 40 000 kg hranicu?