Únia žien Slovenska

Organizácia má 30 členiek.
Spolupráca s Jednotou dôchodcov Slovenska, Slovenským červeným krížom a Obecným zastupiteľstvom.