výstava ručných prác troch generácií s výstavou úrody

Jednota dôchodcov Slovenska, Únia žien a Miestny spolok červeného kríža pripravili výstavu ručných prác.