VZN č. 01/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce