VZN č.01/2020 - O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Uhorská Ves

VZN č.01/2020 - O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Uhorská Ves