Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Základná škola s materskou školou v Liptovskom Jáne Vás pozýva na Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
bližšie informácie na msliptovskyjan.webnode.sk