Zástupca starostu

Ing. Soňa Slosiarová
Zástupca starostu

nominovaná SMER - sociálna demokracia

V čase neprítomnosti starostu s výnimkou vecí týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a presunov v rozpočte zastupuje starostu obce.