zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu v našej obci prebieha od 1.4.2021 do 21.4.2021. Elektroodpad môžte priniesť každý pondelok a v stredu v čase od 14:00 - 17:00 hod za obecný úrad na zberné miesto do uvedeného termínu. Po tomto termíne nebude možné doniesť elektroodpad na zberný dvor, okrem termínov určených obcou.