Zber papiera

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 07.11.2018 (streda) uskutoční v našej obci výkup papiera.
Výkup sa uskutoční: 15.30 - 16.10 h. : pred Obecným úradom
Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Vykupujeme aj použitý kuchynský olej.
Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.