zber papiera

19.5.2021 sa uskutoční zber papiera od 16:20 - 17:00 pred obecným úradom