Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Jamník

Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Jamník - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Príloha dokumenty: